Historie oblasti

Závod v  Kienberg bei Gaming má pozoruhodně dlouhou tradici a v průběhu staletí se rozvinul z řemeslných dílen v moderní, mezinárodně působící průmyslový závod. Vysoká kvalita výrobků je jejím poznávacím znamením a příčinou úspěchu a kontinuity v celé oblasti.

Nejdůležitější etapy rozvoje:
•1817 založení společnosti Josefem Antonem Winterem zakoupením tří kovárenských dílen v 16.století
•1849 převzetí společnosti Josefem Heiserem
•1911 prodej společnosti bratrům Reitlingerovým
•1920 výroba prvních ocelových láhví
•1967 začátek výroby porézní hmoty do acetylénových láhví
•1986 Uvedení  do prodeje vysokopevnostních ocelových lahví
•1992 Modifikace  porézní hmoty na bezazbestový typ (HEISER-ECO)
•1992 Certifikace ISO 9000
•1995 dodávky prvních kompozitních láhví
•1998 akvizice společnosti americkou skupinou WORTHINGTON CYLINDERS Group
•2005 Certifikace ISO 14001 a OHSAS 18001
•2007 Certifikace ISO TS16949

...a vývoj pokračuje.
Náše společnost je stále se inovující podnik, který hledí do budoucnosti.