Jsme posedlí bezpečností

Náš přínos k čistému životnímu prostředí!

Naším přincipem je splňovat či překračovat všechny normy stanovené zákony a nařízení týkající se životního přostředí. Naše obchodní a výrobní koncepce jsou šetrné k životnímu prostředí. Uplatňování filosofie Worthington a firemních pravidel chování slouží jako další vodítko ke splnění našich závazků v oblasti ochrany životního prostředí. V roce 2005 získala společnost Worthington Cylinders GmbH certifikát ISO 14000.

Zavedli jsme optimální kombinaci vyvarování se a reutilizace v procesu likvidace odpadu a také hospodárné využití zdrojů, což vede ke zvýšení kvality životního prostředí a podmínek na pracovišti a také snížení nákladů.